Polityka prywatności serwisu maciejczyk.art

1. Informacje ogólne.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis. 

2. Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Marek Maciejczyk Rynek Starego Miasta, 00-272 Warszawa tel. +48 515 316 229 Strona internetowa: https://maciejczyk.art
 2. Powiernikiem danych osobowych jest: Home.pl ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin infolinia +48 502 504 500 Strona internetowa: www.home.pl

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Procedury podlegają kontroli wykonywania; nieustannie sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”. 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W celu żądania usunięcia danych osobowych, należy przesłać prawidłowo wypełniony wniosek (pobierz plik) na adres e-mail administratora danych.

10. Zastrzega się prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach użytkownik będzie informowany w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać.

 • Google Analytics – dane analityczne
  Google Analytics to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej strony internetowej w celu przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Niewidoczna reCAPTCHA – dane analityczne
  Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.
  https://www.google.com/policies/privacy/
 • Facebook Pixel – dane analityczne
  Pixel przesyła zebrane informacje dostawcy kodu, spółce Facebook Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA. Informacje zbierane w ten sposób mogą stanowić dane osobowe – dzieje się tak w szczególności, gdy korzystasz z przeglądarki internetowej, która przechowuje otwartą sesję powiązaną z Twoim kontem użytkownika portalu Facebook.
  https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr/
 • tag Pinteresta – dane analityczne
  Tag Pinteresta to fragment kodu, który dodaje się do witryny, aby umożliwić Pinterestowi śledzenie osób odwiedzających witrynę oraz działań podejmowanych przez nich w witrynie po wyświetleniu reklamy na Pintereście
  https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
 • PayPal – płatności elektroniczne
  https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full
 • Stripe – płatności elektroniczne
  https://stripe.com/en-pl/privacy
 • Revolut – płatności elektroniczne
  https://www.revolut.com/pl-PL/legal/privacy
 • AutoPay – płatności elektroniczne
  https://autopay.pl/storage/app/media/Autopay_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności proszę o kontakt